Naše nabízené služby

Čištění a kontrola spalinový cest

- pravidelné čištění spalinových  podle zákona č. 34/2016 Sb. a zákona č.320/2015

- vyčištění komínového průduchu kompaktním navijákem 

- vizuální kontrola od hlavy až po patu komínu

- zahrnuje vystavení periodické zprávy pro pojišťovnu, která je potřeba  1x ročně 

Čištění a kontrola plynového kotle

- doporučená jednoroční  kontrola plynového kotle, která zahrnuje čištění a kontrolu úniku plynu

- značky stacionárních plynových kotlů které kontrolujeme a čistíme (destila automatic)

- značky závěsných plynových kotlů které  kontrolujeme a čistíme  (Dakon, Vaillant, Protherm, Thermona, Therm, Baxi, Junkers)

- upozorňujeme, že se nejedná o revizi, která se provádí  1x za 3 roky plynařem

- neděláme opravy ani servis 

Revize kotle na tuhá paliva 

- tří roční kontrola, na základě zákona o ochraně ovzduší u kotlů na tuhá paliva s jmenovitým příkonem 10 kW - 300 kW

- značky kotlů na tuhá paliva na které děláme revize (Dakon, Atmos, Slokov, Buderus, Opop, Rojek, Blaze Harmony) 

Vložkování

- činnost, při které aplikujeme komínovou vložku  do stávajícího, nejčastěji zděného komínu

- vložkujeme pouze z nerezi 

- výsledkem je lepší tah komínu, zaručuje bezpečnější provoz a  dobrou účinnost připojeného spotřebiče


Frézování

- rozšiřování komínového průduchu na větší průměr 

- rozšiřujeme hydraulickými frézami za pomocí řetízku z kalené oceli

- nejmenší komínový průduch, který dokážeme zvětšit je 14x14


REVIZE SPALINOVÉ CESTY

- Revizí spalinových cest se týká zejména § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  4. po komínovém požáru
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě